bureauvanbuiten

Bureauvanbuiten is actief binnen de gezondheidszorg. Zowel binnen zorginstellingen, kennisinstituten als bij de landelijke overheid. Werkend aan vraagstukken met een strategische notie waarbij ontwikkeling en implementatie hand in hand gaan. Het combineren van het denken en doen past binnen de filosofie van het bureau.

De naam bureauvanbuiten staat symbool voor het van buitenaf aandragen van kennis en kunde. Zo kent de wereld van de langdurende zorg meerdere werkelijkheden. Beleidsmakers kijken weer anders aan tegen de zorg dan de medewerkers van de werkvloer. Door het (h)erkennen van de diverse zienswijzen en deze een plaats te geven wordt gebruikgemaakt van de aanwezige kennis in de organisatie. Een uitdaging waar vele zorginstellingen voor staan. Bureauvanbuiten verkent, brengt kennis te samen en vult aan om tot de gewenste ontwikkelingen te komen. Het behalen van het doel is belangrijk, maar de weg ernaartoe is bepalend voor het uiteindelijke succes. De lijfspreuk binnen bureauvanbuiten.

visie

Het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of handicap is de focus bij bureauvanbuiten. Dit betekent werken voor organisaties waar de cliënt of patiënt centraal staat en hun behoeften sturend laten zijn voor de werkinhoud. Te vaak gaat het in de zorg om kostenbeheersing, transparantie en verantwoording afleggen. Denken in economische termen als het gaat om de zorgverlening aan ‘kwetsbare’ mensen wordt zo overheersend. Financiering is als kaderstelling relevant maar niet het doel. De cliënt als vertrekpunt voor het organiseren en inrichten van de zorg past binnen het denken van bureauvanbuiten.

Werken aan het verbeteren van de positie en de mogelijkheden van mensen met een chronische ziekte en/of een handicap. Dat is bureauvanbuiten.

diensten

Leidinggeven aan ondersteunende afdelingen
Sturing geven aan professionals op diverse beleidsterreinen is de kerntaak geweest van de eigenaar van bureauvanbuiten. Met het aansturen van gemengde stafbureaus die opereren tussen de lijn en raden van bestuur  is jarenlange ervaring opgedaan. Schakelen tussen decentraal en centraal, optreden als sparringpartner voor de professionals en een analytische blik heeft garant gestaan voor de ontwikkeling van stafbureaus tot servicegerichte afdelingen. De werkwijze is resultaatgericht, sensitief en sterk sturend op de eigen verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerkers.

Bestuursondersteuning
Bureauvanbuiten faciliteert tevens besluitvormingstrajecten in bestuurlijke omgevingen. Het werken als secretaris of als adviseur voor bestuurders in de gezondheidszorg heeft gezorgd voor een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het succesvol managen van adviestrajecten in politieke constellaties. Het optreden als projectleider van strategische projecten behoren ook tot deze competentie. De werkwijze is onderzoekend, planmatig met een scherp oog voor de verbinding. De houding is collegiaal, waarbij de rol van onafhankelijk adviseur overeind blijft.


profiel

Gerda Visser is eigenaar van bureauvanbuiten. Ze studeerde (economie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de HEAO Groningen. Om steviger te worden in het leidinggeven aan veranderprocessen behaalde zij in 2009 een mastergraad aan het SIOO. Zij combineert haar analytische achtergrond met praktische vaardigheden. Eerdere ervaringen in de financiële dienstverlening en de consultancy hebben de basis gelegd voor het procesmatige denken. De omslag naar de zorg is gekozen vanuit het hart en zo is de passie ontstaan voor de doelgroep.

Visser is een geboren Schiermonikoogse. Die roots zijn bepalend voor haar stijl van werken: ontwikkelingsgericht bouwen met oog voor de omgeving. Geen grond te droog en geen golf te hoog: de naam is bureauvanbuiten.

portfolio

Werkgevers / opdrachtgevers

Ervaring is opgedaan bij werkgevers en sinds 2008 als zelfstandige. Voor de volgende organisaties is gewerkt:

In dienstverband: Accenture, Fortis Bank, De kleine Johannes, ’s Heeren Loo,

Als zelfstandige: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), ZonMw, ministerie van OCW, Zorggroep Tellus, Haagse Woon- en Wijkzorg, Maasstad Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Spaarne Gasthuis.

 

 

 

contact

 

adresgegevens website


wutter

drs. gerda visser mcm

+31 6 1405 7994
info@bureauvanbuiten.nl
kvk: 32140417
LinkedIn